Currently browsing

Page 2

Chap. 1 : Unit 5 : Structure of C Language : Part 4

गेल्या १०-१२ वर्षाच्या शैक्षणिक कारकीर्दीमध्ये जितके ऑपरेटर पाहीले नसतील किंवा ऐकले नसतील त्यापेक्षा जास्त ऑपरेटरचे नमूने (माणसांप्रमाणेच) तुम्हाला या C programming language …

Chap. 1 : Unit 5 : Structure of C Language : Part 3

गणित म्हणजे शाळेपासून भुताप्रमाण पाठ न सोडणार सब्जेक्ट…आणी Mathematics मला कधीच अवघड गेल नाही अशी समजूत असेल तर M2 चा पेपर दिलेल्यांना विचारा मी …

Chap. 1 : Unit 5 : Structure of C Language : Part 2

मॉल मध्ये जातो, मार्केट मध्ये जातो, आपण माणसं काही ना काही खरेदी करून आणतो…विचारही करत नाही त्या वस्तूचा आपल्याला उपयोग आहे की …

Chap. 1 : Unit 5 : Structure of C Language : Part 1

मुळाक्षर हि कोणत्याही भाषेची पहीली ओळख. नंतर परीचय होण्यासाठी वाक्य तयार करायला शिकलच पाहीजे ना? आत्ता आपण हेच तर शिकणार आहोत…सी मध्ये …

Chap. 1 : Unit 4 : Introduction to C Language: Part 7

“नावात काय आहे” असं जरी जगप्रसिद्ध कवी आणी नाटककार म्हणाला असला तरी जसे प्रत्येक व्यक्तीचे जन्मा नंतर नाव ठेवावेच लागते तसेच प्रोग्रॅमिंग …

%d bloggers like this: