Logical ! (NOT) operator in C

See on Scoop.itC Programming Language

“माझ तुझ्यावर प्रेम नाही असं नाही…!” काय अर्थ आहे हो या वाक्याचा समजायला सोपा पण वापरायला अवघड असा हा logical operator. पण अवघड म्हणजे syntax अवघड नाही तर कोणत्या situation ला नेमक…

http://www.cmarathionline.com/logical-not-operator-in-c/

C Marathi‘s insight:

Innovative methodology to learn programming language in Marathi

See on www.cmarathionline.com