File handling in C

“सी प्रोग्रॅमिंग झाले आहे पण स्ट्रक्चर आणी फाईल हॅंडलींग काही कळालेले नाही. पॉइंटर सुद्धा पुन्हा शिकवा”. आमच्या कडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हि एक …

Nesting of loops in C

नवीन वर्षाच्या हार्दीक शुभेच्छा. ऐका गोष्ट आणी करा शेअर तुम्हाला आवडली तर…! वर्गात प्रोग्रॅमिंग शिकायचे म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांना कंटाळवाणे होते. पहा या …

Switch Case Sample Program

सी प्रोग्रॅमिंग मधील स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर म्हणजे लिंबू-टिंबू कंट्रोल स्ट्रक्चर…पण त्यामुळेच ते अडचणीच्या वेळी कामाला येत आणी दुर्लक्षीत केल्यामुळे ऐनवेळी वापरतांना …

Heart of C

First question asked about C Marathi to us by everybody in all educatioinal institutes and by all professionals is How we have …

Switch Case Control Structure : Introduction

स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर म्हणजे दुर्लक्षित असलेलं कंट्रोल स्ट्रक्चर पण डॆटा स्ट्रक्चरचे प्रोग्रॅम्स सोडवतांना या कंट्रोल स्ट्रक्चर शिवाय पान हालत नाही..मेनू ड्रिव्हन प्रोग्रॅमींग …

File Handling in C

सी प्रोग्रॅमिंग शिकायला विद्यार्थी खरं तर हौसेन सुरूवात करतात आणी पॉइंटर समजला नाहीतर धापा टाकायला लागतात. मग Array, String आणी Structure रट्टा …

%d bloggers like this: